“Kuruluşumuzdan günümüze Kurumsal Sorumluluk Bilincimizin farkındayız.”

Globalleşen dünyamızda zorlaşan rekabetin dolaylı etkisi ile önem kazanan " Kurumsal Sorumluluk Bilinci " yeni dünya vizyonunda firmaların itibar yönetimi, yüksek marka gücü ve sadık müşteri kazanmak için uyguladığı bir hedef haline gelmiştir. Yüksek teknoloji ve pazarların birbirlerine yaklaşması ile bir çok ürün eşdeğer hale gelmiş, ürünlerin tüketici açısından tercih edilmesinde değer yaratan ve fayda sağlayan markalar ön plana çıkmaya başlamıştır.

Yaşadığımız yüzyılda " Kurumsal Sorumluluk Bilinci " sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmaz unsurlarından biri haline gelmiştir. " Kurumsal Sorumluluk Bilinci " markanın itibarı, bilinirliği ve tercih edilebilirliğine doğrudan etki eder.

Bu bağlamda " Ofis İletişim Bilgisayar " Apple' dan aldığı bu tecrübesini kendi hedeflerinde uygulamaya çalışmaktadır. Apple' ın tüketici pazarına sağladığı faydalı unsurları aynı ölçüde kurumsal ve bireysel müşterilerine uygulamaktadır. 1998 yılından beri Apple camiasında hakedilir bir düzeye ulaşan firmamız Apple markasına olan güveni her zaman en üstte tutmaya çalışmıştır. Bu güveni oluştururken Apple kullanıcısını mümkün olan en uygun çözümü sunarak yapmaktadır.

Bu konudaki en büyük payın hizmet verdiğimiz bireysel kullanıcı ve kurumsal firmalar arasında oluşturduğumuz samimi ilişkinin ve proje destek çözümlerimizin olduğunun farkındayız. Tüm çalışanlarımızla birlikte iş ilişkisi içinde olduğumuz tüm kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Bu ilişkileri daha da arttırarak hizmetlerimizi devamlı kılmak, müşteri memnunuyiyeti konusunda bağımsız şirketler tarafından yapılan araştırmalarda yüksek müşteri memnuniyeti oranına sahip olmayı devam ettirmek öncelikli vazifelerimizden biri olacaktır.