İletişim Çözümleri

Şirketlerin çalışma standartlarını yükseltmeleri için yapılan çalışmalar kurum için iletişimin ne kadar önemli olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Çalışan bağlılığından iş akışının sağlanmasına kadar iletişimin önemi büyük. İletişim en basit tanım ile duygu ve düşüncelerin sözlü, yazılı ya da diğer yöntemler ile başkalarına aktarılmasıdır. Kurum içi iletişim ise bir amaç etrafında toplanan insanların etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmeleri için paylaşımlarını sürdürebilmeleridir. Kurum için iletişim en üst kadrodan başlayarak en alt kadroya kadar varan ve birden fazla yönü olan bir şema gibi düşünülebilir. İş iletişimi için kullanılan yöntemlerin genişlemesi günümüzde bu sistemlere olan bakış açılarını da değiştirdi.

Verimli İletişim

Kurum içi iletişimde kullanılan telefon, mail, SMS uygulamaları, anlık mesajlaşma programları bir bütün halinde ele alınırken, iş süreçlerinin yönetilmesi de bu sitemlerden gelen verilere bağlanmaya başlandı. Artık birçok görüşme yüz yüze iletişime gerek kalmadan yüz yüze gibi yapılabiliyor. Bütün bunları birleştiren kurum içi iletişim sistemleri bir çeşit kurumsal sosyal ağ olarak tanımlanabilirler. Bu sistemeler kurum çalışanları arasındaki etkileşimi artırmaya yöneliktirler. Masa üstü bilgisayarlardan mobil aygıtlara kadar bütün cihazlar bu sistemin içerisinde yer alarak bütünleşik bir iletişim ağı oluşturulabilir. Şirketin logosu uygulanarak özelleştirilebilirler. Anlık iletişim sağlayarak hızlı bir şekilde karar verilebilmesine, bilgi akışının devamlılığına olanak sağlarlar.

Kurum İçi İletişimin Önemi

Çalışanları ile etkili iletişim kuran şirketlerin karlılık, başarı ve büyüme faktörleri yukarı doğru bir ivme gösterir. Etkili iletişim ise doğru iletişim araçları kullanılarak yapılabilir. Söz konusu iletişimin içinde artık sadece iş amaçlı mailler değil motive edici içerikler de bulunmakta. Modern çalışma prensipleri içerisinde çalışanların verimli olmasını sağlamak da bulunur. Bununla birlikte şirket yönetimi tarafından verilen kararların gecikmeden duyurulması için bu iletişim sistemleri kullanılabilir. Bu sistem etkileşimli bir sistem olduğu için çalışanlardan gelen geri bildirimler de değerlendirilerek daha doğru kararlar verilebilir. Çalışanların yönetim sürecine katılması birer birey olarak şirket içerisinde kendilerini daha önemli hissettirecekleri için çalışma performanslarını da doğal olarak yükseltecek ve bu performans yükselmesi şirketin ileri gitmesine yol açacaktır.