İş Süreçleri Yönetimi (BPM)

Yazılımlar ve diğer iş aygıtları kullanılarak şirketlerin iş akışlarının biçimlendirilmesine yarayan BPM, iş verimliliğini artırmak ve işleyişe görünürlük kazandırmak açısından büyük önem taşır. İş dünyası artık hıza ve değişime hatta bunların ikisine aynı anda sahip olmaya gerekli hale geldi. Çalışmalarda verimliliği artırmak ve işinize değer katmak, başarıya ulaşmak için bütün süreçlerinizi doğru bir şekilde takip etmeniz şart. Çalışma şekillerinin belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olan iş süreçleri yönetimi sanıldığının aksine bir lüks değil bir gereklilik olmaya başladı. İşletmenin kurumsal kimlik kazanmasından bu kurumsal kimliğin geliştirilmesine kadar iş süreçleri yönetimi sistemlerinden faydalanabilirsiniz. Sistem bir işletmenin sahip olduğu bütün verileri tek bir noktada toplar ve gerektiğinde bunların analizini yaparak nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında fikir verir.

İş Süreçleri Yönetimiyle Ne Yapılabilir?

İş süreçleri yönetimi aygıtları firmaların müşteri bilgilerinin, faturalarının, kayıtlarının, potansiyel müşterilerin profiline ait veriler elde edilmesinin önünü açar. Bu sistem mevcut ve potansiyel müşterilere nasıl yaklaşılması gerektiği halinde doneleri de verir. Böylelikle işin gereklilikleri daha net bir şekilde belirlenmiş olur. İş süreçleri yönetiminin sunduğu tek özellik daha fazla müşteriye ulaşmak değildir. Verimliliği artırmak için izlenecek yolların belirlenmesi de bu sistemin bir parçasıdır. İş yönetim süreçleri karmaşık ve birbirine bağlı birçok yapıya bağlıdır. Rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen şirketler bu dinamik yapıyı iş süreçleri yönetimi sistemi ile kendileri için bir avantaja çevirebiliyorlar.

İş Süreçleri Yönetiminin Önemi Nedir?

İş yaşamının bilinen gerçekleri vardır. Bu gerçeklerin en başında bilinmeyen süreçlerin doğru bir şekilde yönetilemeyeceği bilgisi gelir. Geçmiş süreçler incelenerek geleceğe dair süreçlerin ve atılacak adımların belirlenmesinde iş süreçleri yönetimi yapısından yararlanılabilir. Şirketlerin kontrol altında tutmaları gereken bir diğer adım ise ölçümlemeleri yapabilmektir. Bu ölçümler süreç içindeki aktiviteleri ve bunların getirilerini ortaya koyar. Yaşanan aksaklıkların nasıl iyileştirilebileceği de ortaya çıkarılabilir. En önemli kısım ise yönetim şekillerindeki aksaklıkların belirlenmesidir. Yönetimde bulunan mevcut aksaklıklar bütün bir süreci olumsuz etkileyerek çalışmaların boşa gitmesine neden olabilir. İş süreçleri yönetimi bütün bu adımlarda en doğru kararları verebilmenize yardımcı olur.