Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Kurumsal kaynak planlaması (ERP), şirketlerde kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ve süreçlerin efektif bir halde yönetilmesini sağlayan sistemlerdir. Günümüzde bilgisayar yazılımları ile desteklenen kurumsal kaynak planlama sistemleri daha iyi veriler almanızı ve bu veriler doğrultusunda işletmenizi en iyi biçimde yapılandırmanızı sağlıyor. Mal, hizmet, üretim, lojistik, pazarlama ya da yaptığınız işe ait diğer ayrıntılar analiz edilerek gelecekte nasıl bir yol izlemeniz gerektiğinin yanıtlarını alabiliyorsunuz. Bu sistem sadece işletmeler ya da şirketler için vakıflar, devlet kurumları, dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından da kullanılabilir. İşletme biçimi ne olursa olsun ERP sistemlerine yapıya ait bütün veriler toplanabilir.

Kurumsal Kaynak Planlamanın Esasları

Kurumsal kaynak planlama denildiğinde gerçekte tek bir sistemden bahsetmek mümkün değildir. Bu yüzden sistem planlaması yapılırken işletmenin nelere ihtiyaç duyduğuna bakılır. Finans, bankacılık, lojistik, üretim gibi farklı dallarda çalışan şirketlerin farklı verilere ihtiyacı olmasından dolayı sistem birden fazla özellik ile donatılabilir. Tabi sistemin bütün bu farklı yapıdaki kurumlara sunduğu ortak bir nokta vardır. Tüm verilerin tek bir alanda toplanması rapor alma ve değerlendirme aşamalarında önemli bir kolaylık yaratır. Kurumsal kaynak planlama sisteminin gelişmesinden önce bir kurum içerisinde olan bütün departmanlar kendi verilerini tutarlardı. Departmanlar arasında dolaşan bilgiler ise büyük bir karışıklığa yol açardı. Farklı kaynaklardan alınan verilerin değerlendirilmesi ise oldukça zor bit süreçti. Kurumsal kaynak planlama sonrası bu süreç baştan aşağı değişti.

ERP Sonrası Dönem

Kurumsal kaynak planlaması sonrası ise sistemler birbirine bağlanarak ortak bir veri tabanı kullanmaya başladılar. Böylece bütün veriler ortak bir havuzda birikince erişimde daha kolay bir hal aldı. Raporlama ve analiz işlemleri tek bir sistemden yapıldığı için geçmişe oranla daha kolaylaştı ve kağıtların, dosyaların arasında kaybolma sorunu da bitti. Kurumsal kaynak planlama sistemleri ile birleşen bilgisayar yazılımları işletmelerin, şirketlerin ve bu sistemi kullanan bütün kuruluşların işlemleri daha hızlı yapmasına olanak sağlarken, daha önemlisi önlerindeki süreçleri daha verimli bir şekilde yönetebilmelerinin, iş hacimlerini genişletebilmelerinin ve etkinliklerini artırmalarının yolunu açtı.