Sunucular

IT altyapılarının temeli olan ve adını sık sık duyduğumuz sunucular artık işletmelerin bel kemiğini oluşturur hale geldiler. Sunucu bir bilgisayar donanımı ve bu donanıma yüklü olan yazılımın ortak adıdır. Sunucuya bağlı olan ağ tek bir merkezden yönetilir. İş gereksinimlerini karşılamak adına farklı biçimlerde oluşturulan sunuculara rastlamak mümkündür. Üstün performans sunan sunucularda kullanılan bilgisayar donanımları özel olarak tasarlandığı gibi yazılımları da bu sistemin en doğru şekilde çalışması için farklıdır. Sunucuya bağlı diğer bilgisayarlar ve aygıtlar bu sistem üzerinden çalışmalarını sürdürürler.

Sunucuların Çalışması

Sunucular farklı amaçlar ile oluşturulabilirler. Şirketler için hazırlanan sunucular sunucu odaları denilen bir kısımda bulunur. Sunucular kesintisiz olarak çalışması gereken sistemlerdir. Ayrıca bu sistemlerin hem fiziksel hem de yazılım bakımlarından özel güvenlik önlemleri ile korunmaları büyük önem taşır. Sunucuların çalışmasının kesintiye uğraması şirketler için büyük iş kayıpları yaratabilir. Bu nedenle sunucu odaları özel enerji sistemleri ve soğutma birimleri ile donatılır. Sunucularda kullanılan donanımlar hata yapma ihtimali en düşük parçalardır. Bu parçalar kullanıma sürülmeden önce özel olarak test edilirler. Sunucularda kullanılacak yazılımlarda sunucunun kullanım prensibine göre seçilir. Sunucular siber saldırılara en açık birimlerden birisidir. Bu saldırılar sunucunun çalışmasını etkileyecek kadar büyük olabileceği gibi verilerin çalınmasına yönelik de olabilir. Bu nedenle sunucuları koruyan güvenlik duvarları da yüksek koruma sağlayan bir yapıya sahiptir.

Sunucu Kullanmanın Önemi

Yoğun iş yapısı olan şirketler için sunucu kullanmak veri akışını hızlandırmak, kaynak tüketimini azaltmak ve veri koruması sağlamak için önemlidir. Şirketler için günümüz iş dünyasında var olabilmenin ve büyüyebilmenin temelinde gelişen çağa ayak uydurmak gelir. Çağın teknoloji çağı olduğu düşünüldüğünde bilgi işlem sistemlerinden uzak bir yapılanmanın da büyümenin önünde büyük bir engel olduğu sonucu ortaya çıkar. Sunucular bu yapılanmanın birinci aşamasını oluştururlar. Bir sunucu sistemi edindikten sonra sırası ile bütün sistemin kurulması gelir. Temelini gelişen dünyaya göre kuramamış ve geri kalmış firmalar, şirketler, işletmeler ise bilgisayar sistemleri ile çalışmanın rahatlığından uzak bir işleyişte ilerlerler. Bunları yaşamamak ve rekabetçi piyasada doğru bir konum elde etmek için doğru sistemlerin kurulmasının zorunluluğu bulunur.