Yedekleme

Bilgisayar ve sunucularda bulunan verilerin farklı bir sistem üzerinde bir benzerinin oluşturulması yedekleme işlemidir. Yedekleme bilgilerin ve sistemin güvenilir bir şekilde saklanmasını sağlar. Bilgileri ve sistemi yedeklemenin amacı kullanılan sistem üzerinde bir arıza oluştuğunda verilerin kaybolmamasıdır. Virüs saldırısı, disk arızaları, uygulamalarda oluşan sorunlar, silinme, dosyaların kaybolması gibi durumlarda veri kaybı yaşanabilir. Yaşanan veri kayıpları ise önemli dosyaların kaybolmasına, programların çalışmamasına ve sonucunda da iş kaybına giden bir sürecin başlangıcı olabilir. Gerek sistemlerin gerekse sunucuların yedeklenmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır. Yedekleme yapmak için farklı sistemler kullanılabilir. Ancak bu işlemi yaptırmak için en temel nokta profesyonel kişilerden yardım almaktır.

Yedeklemenin Önemi

Yedekle yapılırken öncelikle veriler okunur, sıkıştırılır ve bir alanda depolanır. Veri kayıplarında veri kurtarma işlemi yapılarak bilgilerin geri gelmesi sağlanabilir ancak bu yöntem her zaman istenilen sonucu vermez. O nedenle verilerin doğru bir şekilde korunması için yedekleme en kesin çözümdür. Veri yedekleme kişisel bilgisayarlardan çok uluslu şirketlerin sistemlerine, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sunucu sistemlerine kadar yapılabilir. Yedekleme için kullanılan özel yazılımlar ile yapılan bu işlem sonrası sistemin istenilen zamana geri dönmesi sağlanabilir. Daha önce yedeklenmiş verilerin yüklenmesi ile sistem eski haline döner. Yedekleme işlemi için belirli bir zaman aralığı seçilebilir. Sistem belirlenen zamanlarda yedeklemeyi tamamlayarak bir sonraki yedekleme dönemine kadar verileri olan haliyle kaydetmiş olur. Zamanlama periyodu günlük, haftalık ya da aylık olarak tercih edilebilir.

Sunucu Yedeklemesi

Özellikle iş dünyasının kullanımı için hazırlanan sunucuların da dönemsel olarak yedekleme işlemine tabi tutulması en az bilgisayarların hatta bilgisayar yedeklenmesinden daha önemli bir konudur. Bir şirketin bilgisayar sisteminin temelini oluşturan sunucuların da arıza yapması halinde yedeklenmiş veriler ile tekrar kurulması mümkündür. Yedekleme işleminin süresi, yedeklenecek verinin miktarı, seçilen yedekleme sistemi ve sistemdeki verilerin değişim hızı yedekleme işleminin ayrıntılarını belirler. Dilenirse yedeklenecek sistemin bütün verilerinin yedeklenmesi ya da sadece belirli bir kısmının yedekleme işlemi yapılabilir. Veri akışı yoğun olan sistemlerde yedeklemelerin daha sık yapılması gerekebilir.